Begeleiding, onderzoek en advies.

Het goede doen

We organiseren het werk waar mensen samen komen.  Soms verloopt dit niet naar wens op team- en/of organisatieniveau en ontstaat er een vraagstuk. Er is een nieuw verlangen of er wordt een probleem ervaren. Zo’n vraagstuk vraagt wat extra’s om de beweging in gang te zetten en het goede te doen.

Hier sluit ik graag aan. Ik bied begeleiding en/of onderzoek en/of advies.

Plezier, creativiteit én diepgang gaat in mijn begeleiding hand in hand!

Samenwerken?

Samenwerken betekent voor mij samen werken aan het vraagstuk. Ieder vanuit zijn/haar eigen expertise. Voor mij is het belangrijk dat we gedurende onze samenwerking kunnen benoemen ‘wat werkt’, zodat deze opgedane kennis blijvend ingezet kan worden in de organisatie. 

Samenwerken kan bestaan uit teamsessies, sparringsmomenten, intervisies, onderzoek en meer. 

Ik heb veel ervaring in het primair en middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Samen met onderwijs124 werk ik met veel plezier mee aan praktijkinnovaties in het mbo-onderwijs. Check hier de website van onderwijs124.

Neem vrijblijvend contact met mij op om te sparren en te voelen of er een klik is.

Voorbeeld van een vraagstuk

In verschillende situaties kan het wenselijk zijn om een onafhankelijke begeleidingskundige te betrekken bij een situatie. Hieronder een aantal mogelijke voorbeelden. Als het vraagstuk niet aansluit bij mijn waarden of visie dan zal ik dit eerlijk aangeven. 

Het geheel is meer dan de som van de delen

(Aristoteles)

tineke ernst

Wat levert het op?

De opbrengst is afhankelijk van het vraagstuk. De samenwerking kan bestaan uit begeleiding, advies en/of onderzoek. Samenwerken met mij levert het volgende op:

Praktisch

Begeleiding in organisaties vraagt om maatwerk, zodat het past in de context waar de vraag speelt. Dit vraagt om afstemming tussen ons. Ik maak graag (vrijblijvend) kennis met jou en de vraag. 

Ik ben erkend als organisatiebegeleider vanuit het LVSC, de beroepsvereniging voor professioneel begeleiders. 

Wat levert het op?

De opbrengst is afhankelijk van het vraagstuk. De samenwerking kan bestaan uit begeleiding, advies en/of onderzoek. Samenwerken met mij levert het volgende op:

Praktisch

Begeleiding in organisaties vraagt om maatwerk, zodat het past in de context waar de vraag speelt. Dit vraagt om afstemming tussen ons. Ik maak graag (vrijblijvend) kennis met jou en de vraag.

 
Ik ben erkend als organisatiebegeleider vanuit het LVSC, de beroepsvereniging voor professioneel begeleiders. 

Ervaring van anderen

Over mij

Een vraagstuk in kaart brengen vanuit verschillende perspectieven, daar geniet ik van. Ik merk dat ik gemakkelijk schakel vanuit verschillende ‘lagen’ in een organisatie. Voor mij staat de leerling/student (de klant) voorop. Waar ligt zijn/haar winst? 

Iedere organisatie heeft door zijn geschiedenis, cultuur, identiteit een schat aan wijsheid. Het zijn de natuurlijke talenten die we vaak niet opmerken. Als externe begeleider zal ik ze opmerken en ondertitelen. Deze wijsheid inzetten werkt helend en verrijkend. Voor jou als professional in de organisatie voelt het niet als een ver-van-mijn-bed-show. Of als een kunstje doen. 

Een organisatie is voor mij een levend systeem, verbonden met alles en ieder om zich heen. Het is van groot belang om het systeem gezond en balans te houden. Hierdoor ontstaat er een gezonde uitwisseling tussen de professionals en de organisatie. Met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid en uniciteit. 

Plezier, integriteit en betrouwbaarheid staan bij mij voorop. 

Over mij

Een vraagstuk in kaart brengen vanuit verschillende perspectieven, daar geniet ik van. Ik merk dat ik gemakkelijk schakel vanuit verschillende ‘lagen’ in een organisatie. 

Iedere organisatie heeft door zijn geschiedenis, cultuur, identiteit een schat aan wijsheid. Het zijn de natuurlijke talenten die we vaak niet opmerken. Als externe begeleider zal ik ze opmerken en ondertitelen. Deze wijsheid inzetten werkt helend en verrijkend. Voor jou als professional in de organisatie voelt het niet als een ver-van-mijn-bed-show. Of als een kunstje doen. 

Een organisatie is voor mij een levend systeem, verbonden met alles en ieder om zich heen. Het is van groot belang om het systeem gezond en balans te houden. Hierdoor ontstaat er een gezonde uitwisseling tussen de professionals en de organisatie. Met ieder zijn eigen verantwoordelijkheid en uniciteit. 

Plezier, integriteit en betrouwbaarheid staan bij mij voorop. 

tineke ernst

De ware gemeenschap wordt opgebouwd uit de levende relatie

(Martin Buber)

Kennismakingsgesprek inplannen

Begeleiding in organisaties vraagt om maatwerk, zodat het past in de context waar de vraag speelt. Dit vraagt om afstemming tussen ons. Ik maak graag (vrijblijvend) kennis met jou en de vraag. 

Ik ben erkend als organisatiebegeleider vanuit het LVSC, de beroepsvereniging voor professioneel begeleiders. 

Scroll naar boven