Intervisie

Vanuit casuïstiek met en van elkaar leren

Intervisie is een methodiek waarbij jij met professionals samenkomt en een casus bespreekt. Dat ‘bespreken’ geef ik vorm vanuit verschillende methoden, afhankelijk van de leervraag. 

Met intervisie kun je praktijken uitwisselen, reflecteren en verschillende perspectieven onderzoeken. Je leert jezelf en je collega’s beter kennen en komt tot nieuwe inzichten en (handelings-)mogelijkheden. 

Professionele leergemeenschap

Ik spreek van een professional als je in je werk een mate van autonomie en professionele ruimte hebt. Hierdoor doet er toe wie jij bent, hoe je denkt en handelt. Het vraagt om professionele ontwikkeling. Intervisie is een vorm van professionalisering

Intervisie slaat een brug tussen wat het werk vraagt en wie het werk doet. Het vergroot een cultuur van een lerende organisatie. Intervisie is een vorm van een professionele leergemeenschap.

Als jij verandert, verandert alles met je mee.

tineke ernst

Wat levert het op?

Intervisie levert persoonlijke en professionele groei op:

Wat levert het op?

Intervisie levert het volgende op:

Ervaring van anderen

Praktisch

Idealiter bestaat een intervisiegroep uit 4 tot 6 personen. Je hoeft niet dezelfde functie te hebben of binnen dezelfde organisatie te werken, wel is het fijn als er onderling afstemming is over het doel en verwachtingen van intervisie.

Intervisie vindt veelal plaats in een serie van bijvoorbeeld 6 of 8 bijeenkomsten gedurende een bepaalde periode. Dit is een prettige manier van werken, want je leert elkaar kennen, bouwt aan veiligheid en vertrouwen in de groep. Dit komt ten goede aan het proces. 

Het is mogelijk om intervisie vorm te geven aan de hand van een (overkoepelend) thema zoals: leiderschap, veiligheid op de werkvloer of een organisatieverandering.

Ik gebruik diverse intervisiemethoden, daarbij laat ik mijn inspireren door theorieën, werkvormen en meer. Ik sluit aan op de inbreng en voorkeur van de deelnemers. 

Voor een intervisiebijeenkomst van 2 uur vraag ik  € 475,- excl. 21% BTW

Inclusief:

Over mij

Intervisiemomenten begeleiden vind ik enorm waardevol en inspirerend. Het gevoel dat we samen een veilige ruimte creëren, waarbinnen we de moed tonen om iets (mogelijk kwetsbaars) van onszelf te tonen. Het luistert nauw en tegelijkertijd kan er veel. Deze combinatie spreekt mij aan. Daarnaast vind ik het fijn om in een groep te werken: de intervisie krijgt een staartje op de gang, in een pauze of op een ander moment door elkaar nog even op te zoeken. Intervisie heeft zo een duurzaam karakter. We bouwen aan een veilige en lerende cultuur binnen een organisatie.

Ik kan het iedereen aanraden! 

Over mij

Intervisiemomenten begeleiden vind ik enorm waardevol en inspirerend.  Het gevoel dat we samen een veilige ruimte creëren, waarbinnen we de moed tonen om iets (mogelijk kwetsbaars) van onszelf te tonen. Het luistert nauw én tegelijkertijd kan er veel! Intervisie is een plek waar veranderingen beginnen. 

De combinatie van de individuele ontwikkeling met de organisatieontwikkeling spreekt mij aan. Daarnaast vind ik de dynamiek van een groep prettig.  We bouwen aan een veilige en lerende cultuur binnen een organisatie! Intervisie heeft een duurzaam karakter. 

Ik kan het iedereen aanraden! 

IMG

Vanuit de druk kun je functioneren, vanuit de rust kun je iets nieuws leren (Joke Hermsen).

Kennismakingsgesprek inplannen

Neem via onderstaand formulier contact op en ik reageer zo spoedig mogelijk!

Scroll naar boven